Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 6
Continue applying heat and slicing along a screen edge until you've loosened enough material to be grasped with your fingers. Grasp the edge with your fingers and slowly pull the screen remains away from the phone frame. Grasp the edge with your fingers and slowly pull the screen remains away from the phone frame.
  • Continue applying heat and slicing along a screen edge until you've loosened enough material to be grasped with your fingers.

  • Grasp the edge with your fingers and slowly pull the screen remains away from the phone frame.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.