Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.

スパッジャーの先端を使って、 USB-Cポート付近のソケットから黒色のアンテナケーブルをこじ開け、接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.