Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.

Usa la punta de un spudger para hacer hacer palanca y desconectar el cable negro de la antena de su zócalo cerca del puerto USB-C.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.