Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the black antenna cable from its socket near the USB-C port.

Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe beim USB-C Port.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.