Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket near the right edge of the phone. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket near the right edge of the phone.
Battery disconnect
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket near the right edge of the phone.

Gebruik de punt van je spudger om de batterij-aansluiting uit het contact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.