Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the five Phillips screws securing the wireless charging coil: Two 1.9 mm screws Two 4.2 mm screws
Wireless coil removal
  • Remove the five Phillips screws securing the wireless charging coil:

  • Two 1.9 mm screws

  • Two 4.2 mm screws

  • One 4.3 mm screw

  • Remove the wireless charging coil.

Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:

Twee 1.9 mm lange schroeven

Twee 4.2 mm lange schroeven

Eén 4.3 mm lange schroef

Verwijder de draadloze oplaadspoel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.