Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 7
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself. iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
Protect your eyes and skin
  • Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.

  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.

  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)

  • Do not wear contact lenses without eye protection.

  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about possible skin irritation, put your gloves on now.

Nu je MacBook er helemaal klaar voor is, is het tijd om jezelf klaar te maken.

iFixit kleefmiddelverwijderaar bevat aceton, wat een milde irritatie aan de huid en ogen kan veroorzaken.

Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (De oogbescherming zit bijgevoegd in je kit.)

Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.

Beschermende handschoenen zitten ook in je kit. Als je geen huidirritaties wil, kun je deze nu aantrekken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.