Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 3
Before removing the battery, it's important to protect the speakers on either side. The speakers are glued down just like the battery—so if the liquid adhesive remover gets under the speakers, they may come loose and rattle after your repair.
Protect the speakers
  • Before removing the battery, it's important to protect the speakers on either side. The speakers are glued down just like the battery—so if the liquid adhesive remover gets under the speakers, they may come loose and rattle after your repair.

  • Cut a length of packing tape or painter's tape, and slide one edge between the battery and the speaker on the left side.

在取出电池之前,保护两侧的扬声器非常重要。扬声器就像电池一样粘在一起 —— 所以如果液体粘合剂去除器落在扬声器下面,它们可能会在你修理后松动并发出嘎嘎声。

剪下一段包装胶带,并在电池和左侧扬声器之间滑动。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.