Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Remove the two 2.9 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the main display cable. Remove the cover.
Disconnect the display board
  • Remove the two 2.9 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the main display cable.

  • Remove the cover.

Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel fixiert.

Entferne die Abdeckung.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.