Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 37
Disconnect the first antenna cable by prying it straight up from its socket. Carefully slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath the cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it. Carefully slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath the cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
Disconnect the antennas
  • Disconnect the first antenna cable by prying it straight up from its socket.

  • Carefully slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath the cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.

Heble das erste Antennenkabel gerade aus seinem Anschluss und trenne es.

Schiebe behutsam deine Pinzette oder das flache Ende des Spudgers unter das Kabel ganz nahe am Anschluss, verdrehe es dann ganz vorsichtig oder heble, bis sich das Kabel löst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.