Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 15
Carefully slide an opening pick under the flex cable to separate it from the logic board, and push it carefully aside. Be very careful not to damage this delicate flex cable. The attached Touch ID sensor is uniquely paired to your MacBook's logic board—if damaged, only Apple can successfully replace it. If you have trouble, don't force it—apply a little more heat and try again.
Pry up the Touch ID cable
  • Carefully slide an opening pick under the flex cable to separate it from the logic board, and push it carefully aside.

  • Be very careful not to damage this delicate flex cable. The attached Touch ID sensor is uniquely paired to your MacBook's logic board—if damaged, only Apple can successfully replace it.

  • If you have trouble, don't force it—apply a little more heat and try again.

Steek voorzichtig een openingsplectrum onder de flexkabel om deze van het logic board los te krijgen en duw deze vervolgens naar de zijkant.

Wees voorzichtig en zorg dat je de flexkabel niet beschadigt. De Touch ID-sensor die eraan vast zit, vormt een unieke combinatie met je MacBook's logic board - bij beschadiging kan alleen Apple dit vervangen en/of repareren.

Als het niet lukt, gebruik dan geen geforceerde kracht - gebruik juist wat meer warmte en probeer het opnieuw.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.