Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 13 vertalen

Stap 13
Remove the screen. Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part. To reinstall the screen:
  • Remove the screen.

  • Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part.

  • To reinstall the screen:

  • Follow this guide if you are using custom-cut adhesives.

  • If you are using double-sided tape such as Tesa tape, follow this guide.

移除屏幕。

请将用于替换的屏幕和原装屏幕进行仔细的比较。你有可能需要将额外组件(如扬声器网)转移到新的屏幕上。

在重新安装屏幕的时候:

如果你使用的是预先切割好的胶带,请查阅本教程,了解如何正确使用。

如果你使用的是Tesa胶带之类的双面胶,请查阅本教程,了解如何正确使用。

[* black] Remove the screen.
[* black] Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part.
[* icon_reminder] To reinstall the screen:
[* black] [guide|126585|Follow this guide|new_window=true] if you are using custom-cut adhesives.
[* black] If you are using double-sided tape such as Tesa tape, [guide|113604|follow this guideguide|new_window=true].
[* black] If you are using double-sided tape such as Tesa tape, [guide|113604|follow this guideguide|new_window=true].

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.