Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner. Be very careful of the small antenna cable near the upper-right corner. Only slide the pick away from the camera—while sliding it in the opposite direction you may accidentally tear the antenna cable. Be very careful of the small antenna cable near the upper-right corner. Only slide the pick away from the camera—while sliding it in the opposite direction you may accidentally tear the antenna cable.
  • Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner.

  • Be very careful of the small antenna cable near the upper-right corner. Only slide the pick away from the camera—while sliding it in the opposite direction you may accidentally tear the antenna cable.

先に差し込んだままのピックをiPadに深く差し込み、カメラから角に向かってスライドさせます。

右上にある小さなアンテナケーブルに注意してください。ピックをカメラから遠ざけるだけでなく、逆方向にスライドさせると、アンテナケーブルが切れてしまうことがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.