Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself. iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.

  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.

  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)

  • Do not wear contact lenses without eye protection.

  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about possible skin irritation, put your gloves on now.

Nu je MacBook Pro voorbereid is, is het tijd om je zelf voor te bereiden.

iFixit-lijmverwijderaar bevat aceton, wat voor milde huid- en oogirritaties kan zorgen.

Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook in je kit meegeleverd.)

Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.

Er zitten ook beschermende handschoenen in je kit. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, kun je nu je handschoenen aantrekken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.