Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 16 vertalen

Stap 16
After your battery is properly positioned and installed, peel off and discard the clear plastic liner from the top. Make sure the liner doesn't accidentally pull off any of the black battery component coverings. If needed, use tweezers to hold them in place as you peel off the liner.
  • After your battery is properly positioned and installed, peel off and discard the clear plastic liner from the top.

  • Make sure the liner doesn't accidentally pull off any of the black battery component coverings. If needed, use tweezers to hold them in place as you peel off the liner.

  • Calibrate your newly installed battery: charge it to 100%, and keep charging it for at least 2 more hours. Unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.

  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.

Trek, nadat je batterij op de juiste positie is geplaatst en geïnstalleerd, de plastic folie van de bovenkant van de batterij af.

Zorg dat de folie niet per ongeluk een van de zwarte batterijcovers meetrekt. Indien nodig kun je een pincet gebruiken om ze op hun plek te houden terwijl je de folie van de batterij af trekt.

Kalibreer je nieuwe batterij: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens 2 uur doorladen. Trek de oplader eruit en gebruik je laptop totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.

Als je vreemd gedrag of andersoortige problemen tegenkomt na het installeren van je nieuwe batterij kan het nodig zijn om de SMC van je MacBook Pro te resetten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.