Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 9
Switch to the left side of the MacBook Pro, and repeat the previous step to separate two more battery cells. Leave the second plastic card in place temporarily. Leave the second plastic card in place temporarily.
  • Switch to the left side of the MacBook Pro, and repeat the previous step to separate two more battery cells.

  • Leave the second plastic card in place temporarily.

Verplaats je werk naar de linkerkant van de MacBook Pro en herhaal de vorige stap om de twee linker batterijcellen los te maken.

Laat je tweede plastic kaart ook tijdelijk op z'n plek zitten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.