Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the two screws securing the battery board: 2016-2017 models: Use a T5 Torx driver to remove both 3.5 mm screws.
  • Remove the two screws securing the battery board:

  • 2016-2017 models: Use a T5 Torx driver to remove both 3.5 mm screws.

  • 2018-2019 models: Use a P2 Pentalobe driver to remove both 3.2 mm screws.

Verwijder de twee schroeven die het batterijbord bevestigen:

2016-2017 modellen: Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om beide 3.5 mm lange schroeven te verwijderen.

2018-2019 modellen: Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om beide 3.2 mm lange schroeven te verwijderen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.