Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 25
Remove the ten screws securing the logic board assembly: Two 2.8 mm T3 Torx screws
  • Remove the ten screws securing the logic board assembly:

  • Two 2.8 mm T3 Torx screws

  • Five 2.9 mm T5 Torx screws

  • One 3.7 mm T5 Torx screw

  • One 3.9 mm T8 Torx screw

  • One 3.8 mm T8 Torx screw

  • During reassembly, install these screws only loosely. Adjust the board position if necessary until all the connectors line up, and then tighten the screws.

Verwijder de tien schroeven die de logic board module op z'n plek houden:

Twee 2.8 mm lange T3 Torx-schroeven

Vijf 2.9 mm lange T5 Torx-schroeven

Eén 3.7 mm lange T5 Torx-schroeven

Eén 3.9 mm lange T8 Torx-schroef

Eén 3.8 mm lange T8 Torx-schroef

Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, deze schroeven eerst losjes op hun plek aanbrengt. Vervolgens kun je de positie van het logic board nog aanpassen voor zover nodig totdat alle aansluitingen zich op de juiste plek bevinden. Tot slot draai je alle schroeven strak aan.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.