Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
  • Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.

  • You can use an iOpener, hair dryer, or heat gun, but be careful not to overheat the battery. The cable should be warm, but not too hot to touch.

Verwarm de lintkabel van het trackpad met milde warmte om de lijm die het aan de batterij bevestigt te verzachten.

Je kunt hiervoor een iOpener, een föhn of een warmtepistool gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet oververhit. De kabel moet warm zijn, maar niet te warm om aan te raken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.