Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a plastic opening tool to pry the top right antenna ribbon cable up from its socket on the logic board. Use a plastic opening tool to pry the top right antenna ribbon cable up from its socket on the logic board.
  • Use a plastic opening tool to pry the top right antenna ribbon cable up from its socket on the logic board.

プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットから右上側アンテナリボンケーブルを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.