Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use a T3 Torx driver to remove the two 2.4 mm screws securing the cover bracket for the Touch ID and headphone jack cable connectors. Remove the bracket. Remove the bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 2.4 mm screws securing the cover bracket for the Touch ID and headphone jack cable connectors.

  • Remove the bracket.

使用 T3 Torx 螺丝刀卸下两个 2.4 mm 螺丝,它们用于固定Touch ID和耳机插孔电缆接口的盖板支架。

卸下支架。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.