Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use a T3 Torx driver to remove the two 2.4 mm screws securing the cover bracket for the Touch ID and headphone jack cable connectors. Remove the bracket. Remove the bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 2.4 mm screws securing the cover bracket for the Touch ID and headphone jack cable connectors.

  • Remove the bracket.

Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,4 mm che bloccano la piastrina di copertura dei connettori del Touch ID e del jack cuffie.

Rimuovi la piastrina.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.