Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 28 vertalen

Stap 28
When reinstalling the logic board assembly: Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed. Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
  • When reinstalling the logic board assembly:

  • Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed.

  • Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.

  • Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each marked location carefully.

重新安装主板组件时:

检查橡胶减振器的对齐情况,并根据需要进行调整。

将天线电缆束穿过主板和散热器之间的间隙,并确保在将电路板降低到位时正确对齐。

确认在安装时没有电缆被困在电路板下面。仔细检查每个标记的位置。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.