Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 25
Remove the ten screws securing the logic board assembly: Two 2.8 mm T3 Torx screws
  • Remove the ten screws securing the logic board assembly:

  • Two 2.8 mm T3 Torx screws

  • Five 2.9 mm T5 Torx screws

  • One 3.7 mm T5 Torx screw

  • One 3.9 mm T8 Torx screw

  • One 3.8 mm T8 Torx screw

  • During reassembly, install these screws only loosely. Adjust the board position if necessary until all the connectors line up, and then tighten the screws.

卸下固定主板组件的所有十个螺丝:

两个 2.6 mm T3 Torx螺丝

五个2.9 mm T5 Torx螺丝

一个3.7 mm T5 Torx螺丝

一个3.9 mm T8 Torx 螺丝(大头)

一个4.0 mm T8 Torx 螺丝

在重新组装过程中,只能松散地安装这些螺钉。如有必要,调整面板位置,直到所有接口对齐,然后拧紧螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.