Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 25
Remove the ten screws securing the logic board assembly: Two 2.8 mm T3 Torx screws
  • Remove the ten screws securing the logic board assembly:

  • Two 2.8 mm T3 Torx screws

  • Five 2.9 mm T5 Torx screws

  • One 3.7 mm T5 Torx screw

  • One 3.9 mm T8 Torx screw

  • One 3.8 mm T8 Torx screw

  • During reassembly, install these screws only loosely. Adjust the board position if necessary until all the connectors line up, and then tighten the screws.

ロジックボードアセンブリを固定している10本のネジを外します。

2.8 mm T3トルクスネジー2本

2.9 mm T5 トルクスネジー5本

3.7 mm T5トルクスネジー1本

3.9 mm T8トルクスネジー1本

3.8 mm T8トルクスネジー1本

再組み立ての際は、これらのネジを緩めに取り付けてください。必要に応じてボードの位置を調整して全てのコネクタの位置を揃えます。それからネジを締めます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.