Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 25
Remove the ten screws securing the logic board assembly: Two 2.8 mm T3 Torx screws
  • Remove the ten screws securing the logic board assembly:

  • Two 2.8 mm T3 Torx screws

  • Five 2.9 mm T5 Torx screws

  • One 3.7 mm T5 Torx screw

  • One 3.9 mm T8 Torx screw

  • One 3.8 mm T8 Torx screw

  • During reassembly, install these screws only loosely. Adjust the board position if necessary until all the connectors line up, and then tighten the screws.

Remueve los diez tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica.

Dos tornillos T3 Torx de 2.8 mm

Cinco tornillos T5 Torx de 2.9 mm

Un tornillo T5 Torx de 3.7 mm

Un tornillo T8 Torx de 3.9 mm

Un tornillo T8 Torx de 3.8 mm

Durante el ensamblaje, instala estos tornillos sin apretarlos. Ajusta la posición de la placa si es necesario hasta que todos los conectores se alineen y luego ajusta los tornillos.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.