Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Use a T3 Torx driver to remove the four 1.3 mm screws securing the Thunderbolt flex cable covers: Two screws on the left
  • Use a T3 Torx driver to remove the four 1.3 mm screws securing the Thunderbolt flex cable covers:

  • Two screws on the left

  • Two more on the right

Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 1,3 mm che bloccano le cover del cavo flessibile Thunderbolt:

Due viti a sinistra

Altre due viti a destra

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.