Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable. Remove the display board flex cable cover.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable.

  • Remove the display board flex cable cover.

使用 T3 Torx 螺丝刀,卸下固定显示屏面板柔性电缆上的盖子的两颗 3.5 mm 螺丝。

移除显示屏柔性电缆盖。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.