Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable. Remove the display board flex cable cover.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable.

  • Remove the display board flex cable cover.

Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sopra il cavo flessibile della scheda dello schermo.

Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda display.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.