Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4 vertalen

Stap 4
During reassembly, make sure the two speaker contacts are placed above and below the screw hole on the Lightning connector.
  • During reassembly, make sure the two speaker contacts are placed above and below the screw hole on the Lightning connector.

再組み立ての際は、2つのスピーカーコンタクトがLightningコネクタ上のネジ穴の上下に位置しているか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.