Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a plastic opening tool to pry the LCD connector from its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use a plastic opening tool to pry the LCD connector from its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.

Non fare leva sul grande IC vicino al connettore, o potresti romperlo. Fai leva dal lato del connettore come mostrato nelle immagini.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.