Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 39 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

Heble vorsichtig den Akkuverbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Sei dabei sehr vorsichtig und heble nur am Verbinder, nicht am Sockel selbst. Wenn du am Sockel Hebels, kannst du dabei den Verbinder ganz zerbrechen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.