Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 41 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad:
  • Remove the following screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad:

  • Two 2.6 mm Phillips #00

  • Thirteen 1.7 mm Phillips #00

  • One additional 1.7 mm Phillips #00 on some devices.

移除下列将LCD屏蔽板与后壳固定的螺丝。

2颗2.6 mm Phillips #00 螺丝

13颗 1.7 mm Phillips #00 螺丝

在有些设备上,额外的一颗1.7 mm Phillips #00螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.