Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7 vertalen

Stap 7
As you remove the trackpad assembly, be very careful not to lose the nine small metal washers resting on the screw posts. (They will fly off and get lost with very little provocation.) Remove the trackpad assembly. Remove the trackpad assembly.
  • As you remove the trackpad assembly, be very careful not to lose the nine small metal washers resting on the screw posts. (They will fly off and get lost with very little provocation.)

  • Remove the trackpad assembly.

当你卸下触控板组件时,请务必小心不要丢失固定在螺钉柱上的九个小金属垫圈。(它们轻轻一动就会飞出来而弄丢。)

卸下触控板组件。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.