Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
  • Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.

  • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.

将显示器略微打开,但保持 MacBook 倒置。触控板组件应分开并平放在显示屏上。

轻轻地将触控板的带状电缆穿过机箱中的插槽。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.