Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Carefully peel the trackpad cable up off the battery, and push it out of the way. Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again. Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again.
  • Carefully peel the trackpad cable up off the battery, and push it out of the way.

  • Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again.

小心地将触控板电缆从电池上剥离,然后将其推开。

请勿折叠或撕裂电缆。如果你遇到麻烦,请不要过于用力 —— 加热并再试一次。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.