Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
  • Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.

  • You can use an iOpener, hair dryer, or heat gun, but be careful not to overheat the battery. The cable should be warm, but not too hot to touch.

在触控板带状电缆上施加温和的热量,使粘合剂软化,使其固定在电池上。

你可以使用 iOpener,吹风机或热风枪,但请注意不要使电池过热。电缆应该是温暖的,但不要太烫手。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.