Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws securing the cover bracket for the keyboard and trackpad cable connectors. Remove the bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws securing the cover bracket for the keyboard and trackpad cable connectors.

  • Remove the bracket.

使用T3 Torx 螺丝刀卸下固定触控板电缆盖板支架的两颗1.9 mm 螺丝。

卸下支架。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.