Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Now switch to the right side of the LCD, and pry with the guitar pick in several places along the side to shift the LCD back to the left. Repeat this and the previous step a few times, until the LCD is easily moved left and right. Repeat this and the previous step a few times, until the LCD is easily moved left and right.
  • Now switch to the right side of the LCD, and pry with the guitar pick in several places along the side to shift the LCD back to the left.

  • Repeat this and the previous step a few times, until the LCD is easily moved left and right.

Gehe nun auf die rechte Seite des LCD und hebele mit dem Plektrum an verschiedenen Stellen entlang der Kante, um das LCD wieder nach links zu schieben.

Wiederhole diesen und den vorigen Schritt mehrmals, bis das LCD sich ganz leicht nach rechts und links bewegen lässt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.