Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Below the left part of the bottom of the battery area there will be a groove large enough to fit in a finger or screw driver head.
  • Below the left part of the bottom of the battery area there will be a groove large enough to fit in a finger or screw driver head.

  • Use the groove to lever out the battery gently, in order to not damage either the battery or phone. Store the battery in a safe place.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.