Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.
  • Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.

  • Remember not to overheat the iOpener—no more than once every ten minutes.

  • Set the reheated iOpener on the home button end of the iPad and let it rest for a few minutes to soften the adhesive beneath the glass.

iOpenerを再度温めて、開口ピックを画像にある位置に載せます。

iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回温めてから少なくとも10分間隔をあけてください。

再度温めたiOpenerをiPadのホームボタン側端の上に載せます。ガラスの下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで2~3分間そのままにします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.