Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.
  • Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.

  • Remember not to overheat the iOpener—no more than once every ten minutes.

  • Set the reheated iOpener on the home button end of the iPad and let it rest for a few minutes to soften the adhesive beneath the glass.

Laissez les médiators en place et refaites chauffer l'iOpener.

N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener – pas plus d'une fois toutes les dix minutes.

Posez l'iOpener chauffé sur la zone du bouton home et laisse-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.