Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Slide the top right opening pick around the corner to fully release the top edge of the glass. Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.
  • Slide the top right opening pick around the corner to fully release the top edge of the glass.

  • Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.

上部右側にピックを差し込み、上部端のガラス周辺を接着剤から完全に剥がすまで十分にスライドさせます。

このピックをそのままの位置に置いたまま、接着剤が再装着するのを防ぎます。それからまた新しいピックを取って次の手順に進みましょう。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.