Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.
  • Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.

  • Reheat the iOpener and place it on the remaining long side of the iPad—along the volume and lock buttons.

将三个撬片放置在转角处,防止粘合剂重新与粘连前面板。

重新加热iOpener然后将其放置在iPad未撬开的右侧,音量和电源键一侧。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.