Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.
  • Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.

  • Reheat the iOpener and place it on the remaining long side of the iPad—along the volume and lock buttons.

Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher toute nouvelle adhérence de l'adhésif du panneau frontal.

Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, le long des boutons de volume et de verrouillage.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.