Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12 vertalen

Stap 12
Use the flat edge of a spudger to lift the display cable connector up from its socket. Remove the display.

スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。

ディスプレイを取り外します。

再度組み立てる際に、ディスプレイ端周辺の接着剤を交換する場合、ここで作業を中断してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.