Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
In the following steps, use the flat edge of the opening pick, rather than a corner, to cut. This will help prevent inserting the pick too deeply. Slide the opening pick around the lower-right corner and along the bottom edge of the phone. Slide the opening pick around the lower-right corner and along the bottom edge of the phone.
  • In the following steps, use the flat edge of the opening pick, rather than a corner, to cut. This will help prevent inserting the pick too deeply.

  • Slide the opening pick around the lower-right corner and along the bottom edge of the phone.

次の手順では、開口ピックの角ではなく端で切れ目を作ります。これにより、ピックが過度に深く挿入されにくくなります。

開口ピックを、デバイスの右下隅から下端に沿ってスライドさせます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.