Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
  • Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.

  • Do not try to remove the speaker, as it is soldered to the Lightning connector assembly.

使用撬棒扁平一端将扬声器从后壳上撬起。

切勿尝试完全移走扬声器,其仍与Lighting插头组件连接。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.