Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.
  • Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.

使用撬棒的尖端将一小块覆盖耳机插孔侧面螺丝的胶带剥离。

-[* black] Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the side of the headphone jack.
+[* black] Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.