Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Moving on to the left side of the device, insert a plastic opening tool into the gap between the plastic frame and the aluminum rear case near the top. Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case. Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case.
  • Moving on to the left side of the device, insert a plastic opening tool into the gap between the plastic frame and the aluminum rear case near the top.

  • Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case.

移步到设备的左边,将塑料打开工具插入到顶部塑料框架和铝制后壳的缝隙之间。

向下滑动,来将框架从后壳中分离。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.